En nykommer spør

Er jeg alkoholiker?

Hvis du gang på gang drikker mer enn du tenker eller ønsker å gjøre – eller hvis du kommer opp i vanskeligheter når du drikker, kan det være at du er alkoholiker. Bare du kan avgjøre det. Ingen i AA vil fortelle deg om du er det eller ikke.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg er bekymret for min drikking?
Søk hjelp. Anonyme Alkoholikere kan hjelpe deg.

Hva er Anonyme Alkoholikere?
Vi er et Fellesskap av kvinner og menn som har innsett at vi mangler evnen til å kontrollere drikkingen vår. Vi har kommet opp i forskjellige vanskeligheter og problemer på grunn av dette. Vi forsøker, de fleste av oss med hell, å bygge opp en bedre livsform uten alkohol. For å klare det, har vi funnet ut at vi trenger hjelp og støtte av andre alkoholikere i AA, og programmet vi bruker hjelper oss å nå våre mål.

Vil det forplikte meg til noe, hvis jeg går på et AA-møte?
Nei. AA fører ikke noen medlemslister eller møteprotokoller. Du behøver ikke å fortelle noe om deg selv. Ingen vil heller klandre deg om du ikke ønsker å komme tilbake.

Hva skjer hvis jeg møter folk som jeg kjenner i AA?
De er der av nøyaktig samme grunn som du er der. De vil ikke røpe din identitet til utenforstående. I AA beholder du så mye anonymitet som du selv ønsker. Det er en av grunnene til at vi kaller oss selv Anonyme Alkoholikere.

Hva skjer på et AA-møte?
Et AA-møte kan være lagt opp etter forskjellige former. Men på alle møter vil du finne alkoholikere som snakker om hva alkoholen gjorde med deres liv og personlighet, hva de gjorde for å ordne opp med det, og hvordan de lever sitt liv i dag.

Hvordan kan dette hjelpe meg med mitt alkoholproblem?
Vi i AA vet hva det vil si å være henfallen til alkohol og ute av stand til å holde løfter som er gitt til andre og oss selv om å holde opp å drikke. Vi er ikke profesjonelle terapeuter. Våre eneste kvalifikasjoner for å kunne hjelpe andre ut av alkoholens favntak, er at vi har klart det selv. De som kommer til oss for sine alkoholproblemer, skjønner at tilfriskning og gjenreisning er mulig fordi de ser folk som har klart det.

Hvor lenge må jeg gå på AA-møter etter å ha vært edru en tid?
Vi i AA-Fellesskapet mener at en ikke kan helbredes for alkoholisme. Vi kan aldri gå tilbake til normal drikking, og vår evne til å holde oss borte fra alkohol avhenger av at vi bevarer og styrker vår mentale helse og vår åndelige styrke. Dette kan vi oppnå ved å gå regelmessig på AA-møter, og ved å forsøke å omsette i praksis det vi lærer der. I tillegg vet vi at vi hjelper oss selv til å holde oss edru ved å hjelpe andre alkoholikere som ennå lider.

Hvordan slutter jeg meg til AA?
Du er et AA-medlem hvis og når du selv sier det. Det eneste som kreves for å være med i AA, er et ønske om å slutte å drikke. Mange av oss var nok ikke så helhjertet i det ønsket da vi første gang henvendte oss til AA.

Hva koster et AA-medlemskap?
Det er ingen avgift eller kontingent i AA. En gruppe vil vanligvis la hatten gå rundt etter møtet for å dekke løpende utgifter som husleie, kaffe, bidrag til Fellesskapet osv. Det står medlemmene helt fritt å bidra med så meget eller lite som de selv ønsker.

Er AA en religiøs organisasjon?
Nei. AA er heller ikke knyttet til eller forbundet med noen religion.
Men det er likevel mye snakk om Gud, ikke sant?
De aller fleste av oss i AA tror vi har funnet løsningen på vårt drikkeproblem gjennom en Makt høyere enn oss selv, og ikke gjennom vår egen individuelle viljekraft. Men enhver tolker denne Høyere Makt slik hun eller han ønsker det. Mange benevner denne Makt som Gud, andre mener den er den kollektive terapi i AA, mens andre igjen nekter å tro på noen Høyere Makt i det hele tatt. Det er plass i AA for folk med alle avskygninger av tro – eller ikke tro.

Kan jeg ta med min familie på et AA-møte?
Familievenner eller nære venner er velkomne til åpne AA-møter. Snakk om dette med gruppelederen eller en av de eldre i gruppen.

Hvilket råd gir dere nykommere?
Etter vår erfaring er de folk som holder seg edru i AA de som:
• Holder seg borte fra det første glasset
• Deltar regelmessig på AA-møter
• Søker nær kontakt med de i AA som med hell har vært edru en god stund
• Selv forsøker å praktisere AA-programmet om gjenvinning av egen helse

Jeg har flere spørsmål, hvor får jeg svar på dem?
• De beste svarene får du ved å søke kontakt med en AA-gruppe i nærheten av der du bor.
• Du er allerede godt i gang når du blar deg gjennom disse nettsidene.
• Litteratur kan du få kjøpt via vårt serviceko

Kontakt

Stavanger AA Møllegt. 37, Stavanger (Godtemplarenes hus i underetg.)

45 49 77 56
(Åpen hverdager 16.00-22.00, Helger 12.00-22.00.)
stavanger.aa@outlook.com