AA Programmet

Veldig mye har vært skrevet om vårt 12 Trinn`s program både innenfor og utenfor AA. Den offisielle AA litteratur er i to tekster:

1.Anonyme Alkoholikere 'Storboka'
2.Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner '12 + 12'.

Begge disse bøkene er tilgjengelig for kjøp på noen av våre møter eller direkte fra Anonyme Alkoholikere Online Shop. Prisene er beskjeden og en rekke utgaver er tilgjengelige i både bok og lyd form.

Noen sa, for lang tid siden at «de tolv trinnene er for hver enkelt av oss og de tolv tradisjoner er for oss alle". Så her er de!

De tolv trinn i Anonyme Alkoholikere - Programmet for tilfriskning

 

 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv.
 2. Vi kom til å tro at en Makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft.
 3. Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv oppfattet Ham.
 4. Vi foretok en fryktløs og grundig selvransakelse.
 5. Vi innrømmet, ærlig og utilslørt, våre feil for Gud, for oss selv og et annet menneske.
 6. Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne alle disse feilene i vår karakter.
 7. Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil.
 8. Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort vondt mot og ble villige til å gjøre alt sammen godt igjen.
 9. Vi gjorde opp med disse menneskene når det var mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre.
 10. Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi hadde feilet, innrømmet vi det uten å nøle.
 11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfattet Ham, og ba bare om å få vite Hans vilje med oss og kraft til å utføre den.
 12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, prøvde vi å bringe dette budskapet videre til alkoholikere og praktisere disse prinsippene i all vår gjerning.

 

AAs 12 tradisjoner

 

 1. Vår felles velferd bør komme først. Personlig tilfriskning avhenger av AA-enhet.
 2. For vårt gruppeformål finnes bare èn høyeste autoritet, en kjærlig Gud, slik som Han kan uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Våre ledere er kun betrodde tjenere – de regjerer ikke.
 3. Den eneste betingelse for AA-medlemskap er et ønske om å slutte å drikke.
 4. Hver gruppe bør være selvstendig, unntatt hvor det gjelder saker som vedrører andre grupper og AA som helhet.
 5. Hver gruppe har ett hovedformål: Å bringe-budskapet til alkoholikeren som fremdeles lider.
 6. En AA-gruppe bør aldri gi garantier eller finansiell støtte, og bør ikke låne AA-navnet til noen beslektet organisasjon eller utenforstående foretagende, for at ikke penge-, eiendoms- og prestisjespørsmål skal avlede oss fra vårt fremste formål.
 7. Hver AA-gruppe bør være selvhjulpen, uten bidrag utenfra.
 8. AA bør alltid være ikke-profesjonell, men våre servicekontorer kan gjøre bruk av spesialutdannede folk.
 9. AA bør aldri bli organisert, men vi kan opprette tjenesteorganer eller komitèer som er direkte ansvarlig overfor dem de tjener.
 10. AA tar ikke standpunkt til utenforliggende spørsmål. AA-navnet bør således aldri trekkes inn i offentlige stridsspørsmål.
 11. Vår kontakt med allmennheten er mer basert på å tiltrekke enn å drive propaganda. Når det gjelder presse, radio, TV og film, må personlig anonymitet alltid bevares.

Anonymitet er det åndelige grunnlaget for alle våre tradisjoner, som alltid minner oss om å sette prinsipp foran person.


"Gjengitt fra (Anonyme Alkoholikere 4 utgave, Side 49,448) med tillatelse fra AA Service Inc"

Kontakt

Stavanger AA Møllegt. 37, Stavanger (Godtemplarenes hus i underetg.)

45 49 77 56
(Åpen hverdager 16.00-22.00, Helger 12.00-22.00.)
stavanger.aa@outlook.com